• ექსპერტების გასვლა შემთხვევის ადგილზე საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში ოფიციალური ორდერით (თქვენი წარმომადგენელი);
  • შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ვიდეო გადაღება, დასურათება (უახლესი აპარატურა, დრონი), მიზეზების შესწავლა;
  • შემთხვევის ადგილზე მომსახურება (სხვადასხვა);
  • ონლაინ რეჟიმში საქმის მასალების გადაგზავნა და სამართლებრივი რეაგირება;